Artikelen

Lees tips en insights over vitaliteit.

Artikel

Hoe blijft het NEV zelf vitaal?

Als Expertisecentrum Vitaliteit adviseren en begeleiden wij organisaties bij het vergroten van de vitaliteit en het welzijn van de medewerkers. Maar hoe doen wij dat eigenlijk zelf? Met dit artikel

Insights

Tool: Zelfregulatie met oriëntatie

Om de neerwaartse spiraal te doorbreken moet je leren om je percepties te verschuiven van onveiligheid naar veiligheid. Het goede nieuws is dat je lichaam en brein daar al miljoenen

Insights

De neerwaartse spiraal

Peter Levine publiceerde in de jaren zeventig voor het eerst zijn onderzoek op het gebied van opgestapelde stress. Hij kwam erachter dat als we te vaak of te lang onze

Artikel

De vitaliteitmeter

In het onderstaande figuur zie je de vitaliteitmeter, een tool voor zelfreflectie die je gaat helpen jouw bandbreedte en vitaliteit beter te leren begrijpen. Dit model laat de relatie zien

Oefening: Je meest Vitale Zelf
Insights

Oefening: Je meest Vitale Zelf

Voor deze oefening is een journal, notitieboek of notitieapp erg handig om op te schrijven of uit te beelden wat je tegenkomt. Neem een moment om rustig te gaan zitten,

Artikel

Hoe je echt gedragsverandering creëert.

Als wij willen begrijpen hoe gedragsverandering daadwerkelijk tot stand komt wenden wij ons tot het Fogg Behavior Model, ontwikkeld door gedragsexpert B.J. Fogg van Stanford University. Het uitgangspunt van het