Strategisch vernieuwen met Kindante: van verzuim naar vitaliteit – concrete tips voor werkdruk, autonomie en leiderschap

Deel deze post

Afgelopen vrijdag vond het eerste strategisch beraad met Kindante plaats. Ongeveer 45 directrices en directeuren van bijna alle scholen, samen met het OR-team, waren aanwezig. Het betrof het eerste van drie beraadbijeenkomsten binnen het programma “Van Verzuim naar Vitaliteit.” Tijdens deze sessies lag de focus op de thema’s Werk- en Tijdsdruk, Belasting, Spanningsklachten, Herstelbehoefte en Vitaliteit. In deze context werden diverse oefeningen uitgevoerd met alle aanwezigen.

Doelen vanuit de Directrices en Directeuren:

  • Concrete Tips: De aanwezigen waren met name op zoek naar praktische tips. Ze verlangden geen complexe uitleg en theoretische benaderingen om de problemen binnen hun scholen te begrijpen, maar wilden concrete handvatten om direct toe te passen.
  • Ze zochten naar “Licht en Lucht”, wat vooral stond voor het verkrijgen van motivatie en nieuwe energie om aan belangrijke thema’s te werken die vaak complex en overweldigend lijken wanneer men er alleen voor staat. 
  • Iets om mee naar huis te nemen: De deelnemers wilden niet alleen vaardigheden en technieken leren die tijdens de sessies werden behandeld, maar ook praktische toepassingen die ze in hun scholen en bij hun medewerkers konden gebruiken.

 

Oefeningen en Technieken:

Tijdens de sessies gingen de aanwezigen aan de slag met twee verschillende oefeningen: de “Vitmeter” en “Autonomie naar Regie.”

  • VitMeter: Deze oefening omvatte gesprekken met medewerkers om de positie op de vitaliteitscurve te identificeren. Hierbij werden zowel externe factoren (omgeving, collega’s, privésituatie) als interne factoren (eigen gedachten, emoties, en gedrag) onderzocht. Het doel was medewerkers bewust te maken van hun eigen vitaliteit, emoties en vaardigheden te ontwikkelen om het verschil tussen bevlogenheid en spanning te herkennen en tijdig interventies toe te passen.
  • Autonomie naar Regie: Ook bekend als “de brain-dump.” Medewerkers schreven al hun taken, gedachten en verplichtingen op, waarna ze samen met hun leidinggevende bepaalden welke taken prioriteit hadden. Het doel was om medewerkers te leren hun autonomie effectief te gebruiken om minder last te hebben van belasting, tijdsdruk en andere negatieve consequenties.

 

Takeaways van de Oefeningen:

Tijdens deze oefeningen en de gezamenlijke reflecties kwamen belangrijke lessen naar voren:

  • Flexibiliteit: Een van de belangrijkste aspecten is de flexibiliteit bij het toepassen van deze technieken met medewerkers. Technieken hoeven niet woord voor woord te worden gevolgd, maar kunnen worden aangepast aan de omstandigheden en de persoon waarmee wordt samengewerkt.
  • Ondersteunend Oplossingen Zoeken: Directrices en directeuren hebben ervaren hoe belangrijk het is om niet alle problemen zelf op te lossen. Ze moeten medewerkers ondersteunen bij het vinden van hun eigen oplossingen binnen de context van de school en de beschikbare mogelijkheden.
  • Vaardigheden Opbouwen: Naast samenwerken met medewerkers waren de oefeningen ook gericht op het helpen van medewerkers om zelf vaardigheden op te bouwen. Het doel is dat medewerkers (en leidinggevenden) hun vitaliteit, emoties, stressniveaus en dergelijke beter leren herkennen en ermee omgaan, zodat ze specifieke hulp kunnen vragen of zelf preventief gedrag kunnen toepassen. Er waren natuurlijk nog veel meer inzichten!

We kijken ernaar uit om te zien hoe de aanwezigen hun geleerde vaardigheden en technieken in de praktijk toepassen en kijken uit naar het volgende strategisch beraad over enkele maanden.

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen