Movisie doet het net een slag anders. En daar zijn wij blij mee.

Deel deze post

Movisie doet het net een slag anders. En daar zijn wij blij mee.

Vorige week mocht ik de aftrap doen van de jaarlijkse meting bij niemand anders dan Movisie. Super leuk, want de mensen bij Movisie doen belangrijk werk voor de maatschappij. Het HR team van Movisie doet het net een slag anders. Ook zij geven de voorkeur aan evidence-based metingen, het liefst zo integraal en compleet als mogelijk. Daarom kozen zij voor de JD-R meting en systemische wijze van analyseren van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit. Want als je de onderstroom en de daadwerkelijke oorzaken van bijvoorbeeld werkdruk, psychologische veiligheid en/of emotionele belasting niet meet, wordt het lastig er iets aan te doen. ‘’Dus dat gaan we anders doen’’, dachten ze bij Movisie. Het HR team is in contact getreden met het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit en de klik was er meteen.

Onze JD-R organisatiemeting wijkt af van wat je gewend bent van een MTO en PMO onderzoek. Met de JD-R meting kunnen we de huidige staat van personeel en organisatie in één oogopslag meten en analyseren. Om voor de korte en lange termijn een effectief en onderbouwd vitaliteitsbeleid te ontwikkelen en te weten welke interventies en programma’s het meeste resultaat hebben op het positief beïnvloeden van de werkbeleving en vitaliteit van medewerkers, dient men eerst grip te krijgen op de meest significante werkkenmerken binnen de organisatie en te begrijpen hoe deze invloed hebben op de werkbeleving en het gedrag van werknemers. Met het uitvoeren van een organisatiemeting van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit kan door middel van een systemische en evidence-based analyse gemakkelijk achterhaald worden wat de meest significante stress- als wel de hulpbronnen zijn binnen de organisatie die invloed hebben op de werkbeleving en het organisatorisch gedrag van medewerkers.

Movisie Doet Het Net Een Slag Anders. En Daar Zijn Wij Blij Mee.

Dit levert een aantal voordelen op:

  • Door het uitvoeren van een systemisch en evidence-based organisatiemeting worden de daadwerkelijke bronnen voor tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit binnen de organisatie opgehaald en inzicht verschaft in de stressoren en hulpbronnen op individueel, team en organisatieniveau.
  • De uitkomsten worden direct teruggekoppeld op ‘microniveau’ aan de betreffende werknemer en aan de HR afdeling op een geanonimiseerd ‘macroniveau’; De uitkomsten (stressoren, hulpbronnen, onderbouwingen en doelstellingen) uit de meting en analyse worden teruggekoppeld via een digitaal dashboard.
  • Tevens ontvangen alle medewerkers toegang tot het wetenschappelijk onderbouwde vitaliteit programma De 7 pijlers voor Vitaliteit. Met dit programma kan het personeel zelfstandig en in eigen regie werken aan de persoonlijke vitaliteit.


Meting van vitaliteit variabelen

Om tot een betrouwbare diagnose te komen maken we gebruik van het wetenschappelijke Job Demands-Resources Model. Dit is een analytisch framework waarmee we de relatie aantoonbaar kunnen maken tussen werkkenmerken, werkbeleving en werkgedrag binnen teams, afdelingen en de organisatie als geheel. We diagnosticeren en tonen de volgende (geanonimiseerde) JD-R variabelen via onze software en rapportage.

Movisie Doet Het Net Een Slag Anders. En Daar Zijn Wij Blij Mee.
Note: Omdat Niet Alle Variabelen Even Urgent Zijn Per Organisatie En/Of De Taal Komt Niet Overeen, Passen We De Taal Aan Zodat Deze Het Beste Past Bij De Organisatie.


Uitvoering

De opzet, uitvoering, analyse en terugkoppeling van de diagnose duurt gemiddeld 2-4 weken en kan periodiek uitgevoerd worden. Bij Movisie doen we dit 1 keer per jaar. De tijdsvinvestering per medewerker om deel te nemen aan de meting is gemiddeld 45 minuten. In de periode tussen de diagnoses kun je met de actiepunten en prioriteiten aan de slag, zodat je in de volgende meting de geboekte vooruitgang in kaart kan brengen en tegelijk de nieuwe prioriteiten voor het jaar erop scherp krijgt.


Systemische analyse uitkomsten organisatiemeting

De uitkomsten uit de organisatiemeting worden vervolgens systemisch geanalyseerd. Een systemische manier van analyse is gericht op het verschaffen van inzicht in hoe huidige dynamieken in stand worden gehouden en laat tegelijk zien waar de kansen liggen als het gaat om meer vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en performance. Door de data verkregen uit de organisatiemeting systemisch te analyseren wordt deze dynamisch en worden de onderliggende verbanden in kaart gebracht. Voor de organisatie word daarmee inzichtelijk welke kenmerken met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Zo worden de hefbomen, waar daadwerkelijk resultaat gericht op kan worden geïntervenieerd, inzichtelijk gemaakt.

Movisie Doet Het Net Een Slag Anders. En Daar Zijn Wij Blij Mee.

De meerwaarde van een systemisch analyse voor onze klanten is:

  • Het achterhalen van de bestaande dynamieken die de huidige uitdagingen en negatieve werkbelevingen in stand houden.
  • Het daarbij in kaart brengen van de de wensen, behoeften, benodigde hulpmiddelen en capaciteiten van werknemers die nodig zijn om het balans te herstellen, negatieve gedragingen om te draaien richting constructief gedrag en werkbelevingen positief te beïnvloeden.
  • Vertaling van data naar bruikbare analyses en praktische acties om resultaatgericht te investeren in het oplossen van stressoren en het benutten van de belangrijkste kansen.

 

Adviesplan op maat

In het adviesplan dat volgt uit de analyse ontvang je uitleg van de belangrijkste systemische dynamieken om aandacht aan te besteden ter verbetering van de werkbeleving binnen de organisatie. Daarbij worden onderbouwde acties en interventies geformuleerd door onze experts, zodat je direct aan de slag kunt.

Movisie Doet Het Net Een Slag Anders. En Daar Zijn Wij Blij Mee.

 

Ook dit levert een aantal voordelen op:

  • Prioritering van de belangrijkste uitdagingen en kansen op het gebied van vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.
  • Een evidence-based adviesrapport met praktische acties om resultaatgericht te investeren in het oplossen van de belangrijkste uitdagingen en in het benutten van de belangrijkste kansen.
  • Heldere doelstellingen en een concreet plan om mogelijke oplossingen met elkaar te integreren en te implementeren op verschillende organisatielagen.
  • Verhoging van vitaliteit, stressbestendigheid en veerkracht bij werknemers en leidinggevenden dankzij gepersonaliseerde meetbare interventies.

Geïnteresseerd? Misschien zelfs overtuigd? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze JD-R Meting. Voor nu gaan we deze week lekker verder met het activeren van het personeel bij Movisie zodat we een lekkere hoge responserate hebben.

https://nederlandsvitaliteitscentrum.nl/metingen/organisatiescan/

 

Gallerij

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen