De geheime kracht van positieve psychologie: leer hoe het focussen op positiviteit problemen binnen jouw bedrijf kan oplossen!

Deel deze post

Problemen binnen je bedrijf aanpakken door te focussen op wat goed gaat, lijkt misschien aangenaam maar moeilijk. Toch kan dit daadwerkelijk een positieve impact hebben op de verbetering van jouw bedrijf. Ontdek in dit artikel hoe dit mogelijk is.

Wat is Positieve Psychologie?

In tegenstelling tot de traditionele benadering, die zich richt op problemen en tekortkomingen, legt positieve psychologie de nadruk op positieve ervaringen en kwaliteiten van individuen. Het blijkt effectiever te zijn voor persoonlijke groei om te focussen op de kracht van mensen. Maar hoe vertalen we deze benadering naar de bedrijfscontext?

Vertaling in het JD-R Model

Bij het analyseren van de werkbeleving, problemen en risico’s binnen bedrijven, is het cruciaal om ook de focus te leggen op bestaande hulpbronnen en mogelijkheden. Het JD-R model richt zich specifiek op deze benadering. Welke verwachtingen zijn er, en welke bestaande bronnen kunnen we benutten om aan deze verwachtingen te voldoen? Denk hierbij aan autonomie en de relaties met leidinggevenden en collega’s. Hoe kunnen deze middelen ingezet worden om problemen zoals werkdruk, cognitieve belasting en psychosomatische spanningsklachten aan te pakken?

Voorbeeld: Autonomie en Werkdruk

Stel dat autonomie een positief aspect is binnen jouw bedrijf. Leer medewerkers hoe ze deze autonomie effectief kunnen benutten om beter om te gaan met werkdruk. Stimuleer hen om hun eigen grenzen te bepalen, zelfmanagementvaardigheden te ontwikkelen en gebruik vervolgens die autonomie om verbeteringen zelf uit te voeren. Zo wordt autonomie niet slechts een term op papier, maar een daadwerkelijke bron voor het verbeteren van de werkomgeving.

Voorbeeld: Positieve Relaties en Constructieve Feedback

Als er positieve relaties zijn met leidinggevenden en collega’s, gebruik dit dan als een troef. Leer medewerkers effectief te communiceren en constructieve feedback te geven. Zelfs als relaties al positief zijn, kan het moeilijk zijn om feedback te geven uit angst voor verstoring van de relatie. Gebruik deze positieve relaties juist om een cultuur van positieve feedback op te bouwen.

Ontdek Jouw Hulpbronnen met NEV

Wil je weten welke bronnen je in jouw bedrijf hebt en hoe je deze kunt benutten om problemen zoals cognitieve belasting, uitputting en uiteindelijk verzuim te verbeteren? Neem dan contact op met het Nederlandse Expertisecentrum voor Vitaliteit (NEV) en plan een oriëntatiegesprek in via [deze link](https://nederlandsvitaliteitscentrum.nl

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen