Waarom werkgeluk de nieuwe hype is.

Deel deze post

Er zijn de afgelopen jaren verschillende wetenschappelijke studies uitgevoerd naar werkgeluk en de impact daarvan op werknemers en organisaties. Hieronder enkele recente bevindingen uit deze studies samengevat:

  • Een onderzoek uit 2021 gepubliceerd in het Journal of Occupational Health Psychology toonde aan dat werkgeluk kan bijdragen aan een betere mentale gezondheid en lagere niveaus van burn-out bij werknemers. Het onderzoek suggereerde ook dat werkgeluk kan bijdragen aan hogere niveaus van werkprestaties en betrokkenheid bij het werk.
  • Een ander onderzoek gepubliceerd in het Journal of Happiness Studies in 2020 wees uit dat werknemers die gelukkig zijn in hun werk een hogere kwaliteit van leven ervaren en minder psychische problemen hebben. Het onderzoek suggereerde ook dat werkgeluk bijdraagt aan een betere werk-privé balans.
  • Een studie gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health in 2020 wees uit dat werkgeluk bijdraagt aan een lagere mate van verzuim en betere arbeidsprestaties. Het onderzoek suggereerde dat het bevorderen van werkgeluk op de werkvloer daarom van cruciaal belang is voor het welzijn van werknemers en organisaties.
  • Een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Business and Psychology in 2020 toonde aan dat leiderschapsgedrag een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van werkgeluk op de werkvloer. Het onderzoek suggereerde dat leiders die hun werknemers ondersteunen, open communicatie stimuleren en zorgen voor een gezonde werkomgeving, bijdragen aan hogere niveaus van werkgeluk bij werknemers.
  • Een studie gepubliceerd in het Journal of Applied Psychology in 2019 wees uit dat werkgeluk bijdraagt aan betere sociale relaties op het werk en een grotere kans op promotie. Het onderzoek suggereerde ook dat werkgeluk bijdraagt aan een hogere mate van werkprestaties en een hogere betrokkenheid bij het werk.

 

Kortom, recente wetenschappelijke studies wijzen erop dat werkgeluk een belangrijke rol speelt bij het welzijn van werknemers en organisaties. Het bevorderen van werkgeluk op de werkvloer kan bijdragen aan betere mentale gezondheid, lagere niveaus van burn-out en verzuim, betere arbeidsprestaties en betrokkenheid bij het werk, en een hogere kwaliteit van leven voor werknemers.

Waarom Werkgeluk De Nieuwe Hype Is.

 

Het begrip werkgeluk wordt daarom steeds belangrijker voor HRM-onderzoek.

Het meten van werkgeluk op de werkvloer is dan ook cruciaal om de productiviteit van de werknemers te verhogen, ziekteverzuim te verminderen en de organisatiecultuur te verbeteren. In dit artikel bespreken we waarom het meten van werkgeluk op de werkvloer belangrijk is voor HRM.

Ten eerste kan het meten van werkgeluk op de werkvloer HR-managers inzicht geven in de algehele tevredenheid van de werknemers. Door middel van enquêtes en interviews kunnen werknemers worden gevraagd naar hun ervaringen en mening over hun werk. Op deze manier kan HRM achterhalen wat de belangrijkste factoren zijn die bijdragen aan het werkgeluk van de werknemers. Dit stelt HR-managers in staat om gerichte maatregelen te nemen om het werkgeluk van werknemers te verhogen.

Ten tweede kan het meten van werkgeluk op de werkvloer bijdragen aan het verminderen van ziekteverzuim. Werknemers die gelukkig zijn in hun werk hebben over het algemeen een betere gezondheid, minder stress en zijn minder vaak ziek. Door werkgeluk te meten kan HRM inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan het ziekteverzuim. Door het nemen van gerichte maatregelen, bijvoorbeeld het verbeteren van de werkomstandigheden, kan het ziekteverzuim worden verminderd.

Ten derde kan het meten van werkgeluk op de werkvloer bijdragen aan een positieve organisatiecultuur. Werknemers die gelukkig zijn in hun werk zijn vaak meer betrokken bij de organisatie en hebben meer vertrouwen in de bedrijfsdoelstellingen. Door het meten van werkgeluk kan HRM inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan een positieve organisatiecultuur. Op basis van deze inzichten kan HRM gerichte acties ondernemen om de organisatiecultuur te verbeteren.

Ten slotte kan het meten van werkgeluk bijdragen aan het aantrekken van nieuw talent. Potentiële werknemers zoeken vaak naar organisaties waar werkgeluk hoog in het vaandel staat. Door het meten van werkgeluk en het implementeren van gerichte maatregelen kan de organisatie zichzelf profileren als een aantrekkelijke werkgever. Dit kan bijdragen aan het aantrekken van nieuw talent en het behoud van bestaande werknemers.

Kortom, het meten van werkgeluk op de werkvloer is van cruciaal belang voor HRM. Door het meten van werkgeluk kan HRM inzicht krijgen in de tevredenheid van de werknemers, het verminderen van ziekteverzuim, het verbeteren van de organisatiecultuur en het aantrekken van nieuw talent. Door gerichte maatregelen te nemen op basis van deze inzichten kan HRM bijdragen aan een werkcultuur die gelukkig, productief en duurzaam is.

Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit ondersteunt graag met de nieuwste wetenschappelijke meetinstrumenten en interventies? Vraag vandaag nog een gratis oriëntatiegesprek aan met een van onze experts en ontdek het zelf.

Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen