Waarom investeren in Employee Experience zo belangrijk is.

Deel deze post

‘Clients don’t come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients.’ Deze uitspraak van de Britse topondernemer Richard Branson gaat over employee experience.

Wat is employee experience?
Onder employee experience verstaan we alle momenten en manieren waarop een (potentiële) medewerker in contact is met de organisatie en waarbij zijn of haar beleving gevormd wordt. Oftewel: alle contacten met werkgever, klanten, leidinggevende, collega’s en werkomgeving leiden tot goede en slechte ervaringen. Deze ervaringen vormen het beeld (de perceptie) die een medewerker heeft van de organisatie waar hij of zij werkt. Centraal staat dus de perceptie van de medewerker, niet de intentie van de organisatie. Als je als organisatie dit goed aanpakt, zijn medewerkers tevreden in alle stadia van hun contact met de organisatie: als sollicitant, medewerker en oud-medewerker.

Hoe ziet employee experience er in de praktijk uit?
Binnen het HR beleid van de meeste organisatie tracht men aandacht te besteden aan employer experience door de investeren in: de employee-life-cycle (de loopbaan van de eerste tot laatste werkdag), de employee value proposition (je employer brand) en/of de employee benefits. Ondanks dat hier vaak hele mooie HR instrumenten uit volgen wordt dit niet bedoeld met investeren in de employee experience.

De definitie van employee experience draait nogmaals om het beeld van de medewerker, zijn of haar perceptie. Het gaat dus niet om wat je doet voor de medewerker, maar over hoe de medewerker het ervaart. Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste ingrediënten voor een positieve employee experience gaan over:

  • betekenisvol werk doen (zingeving);
  • autonomie in het werk en zelf kunnen (mee)beslissen;
  • gezien en erkend worden;
  • steun van collega’s;
  • vertrouwen krijgen en impact kunnen maken;
  • een goede balans tussen werk en privé;
  • trots zijn de organisatie waar je werkt en waar deze voor staat.


Een positieve employee experience kan een organisatie opstuwen tot grote hoogte. Of zoals Richard Branson het zegt: ‘Als je je medewerkers op de eerste plaats zet, je klanten op de tweede en je aandeelhouders op de derde dan is het resultaat dat je aandeelhouders het prima doen, je klanten nog beter en je medewerkers gelukkig zijn’.


En hoe nu verder?
Voordat je als organisatie concreet aan de slag kunt met employee experience moet je weten waar je nu staat. Wil je dit evidence-based aanpakken start dan met een wetenschappelijke nulmeting. Omdat traditionele meetinstrumenten vaak een versimpelde weergave geven van de complexe realiteit waar medewerkers in werken, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen het meten van werkkenmerken, werkbelevingen en de bijbehorende gevolgen. Door dit vervolgens systemisch te analyseren wordt de dynamische realiteit achter de cijfers zichtbaar. Zo krijg je als organisatie een goed beeld waar je nu staat en waar nog werk te verrichten is. 

De employee experience beïnvloedt direct de organisatie- en cultuurbeleving van de medewerker maar ook die van de sollicitant. Daarmee is het bepalend voor de beoordeling van de aantrekkelijkheid van het employer brand en de mate waarin de medewerker dit intern en extern wil uitdragen. Het vormgeven van een positieve employee experience is daarmee misschien wel dé succesfactor voor iedere organisatie.


Wil je meer weten hoe vitaliteit en welzijn van medewerkers kan bijdragen aan een positieve employee experience? Meld je dan nu aan voor één van onze masterclasses, download onze whitepaper om erachter te komen wat wij jou en je organisatie nog meer kunnen bieden.

 

Meld je aan voor een masterclass Download whitepaper

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen