Van overkoepelend naar specifiek: De detailgerichte samenwerking met Kindante

Deel deze post

In de dynamische wereld van vandaag is het voor organisaties essentieel om de vitaliteit en werkkenmerken van medewerkers te optimaliseren, wat bijdraagt aan hun succes. Vooral in grote bedrijven en publieke sectoren is het cruciaal om zowel het geheel als individuele onderdelen van het bedrijf te analyseren. Bij NEV zijn we leidend in het uitvoeren van analyses op diverse niveaus, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve data worden gecombineerd om het meest geschikte advies en interventievoorstellen te formuleren.

Een concreet voorbeeld van deze benadering is onze samenwerking met Kindante, een onderwijsinstelling met verschillende scholen in diverse regio’s. Voorheen werden analyses op een overkoepelend niveau uitgevoerd. Nu gaan we een stap verder door in te zoomen op individuele scholen. Elke schooldirecteur ontvangt een gedetailleerde analyse van de data van hun eigen school, waarmee ze op maat gemaakt advies krijgen dat specifiek is afgestemd op de behoeften en uitdagingen van hun school en medewerkers.

Waarom is het noodzakelijk om de verschillende onderdelen te onderscheiden en niet alleen naar het geheel te kijken? Het antwoord ligt in de uniciteit van elke entiteit. Door specifiek naar afzonderlijke scholen te kijken, kunnen we gedetailleerdere analyses maken die inspelen op de specifieke behoeften en uitdagingen van elke school. Dit resulteert in interventievoorstellen die gericht zijn op de unieke context van elke school, wat leidt tot doeltreffendere veranderingen.

Elke schooldirecteur ontvangt een gedetailleerde analyse van zijn of haar school, waardoor ze zich kunnen concentreren op specifieke verbeterpunten. Deze gerichte aanpak vergroot niet alleen de effectiviteit van interventies maar versterkt ook het gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap bij de directeuren.

Het Belang van Kwantitatieve en Kwalitatieve Data-analyse

Naast het bekijken van de data van elke individuele school, benadrukken we bij NEV ook het belang van een integrale analyse, bestaande uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. In de snel evoluerende zakelijke wereld wordt vaak de nadruk gelegd op harde cijfers, zoals statistieken en gemiddelden. Twee weken geleden hebben we een artikel geschreven waarin we uitleggen waarom dit belangrijk is. Echter, naast kwantitatieve data is ook kwalitatieve data belangrijk omdat deze meer gedetailleerde antwoorden biedt, zoals open vragen. Een evenwicht tussen beide is cruciaal omdat ze op unieke wijze bijdragen aan een vollediger begrip van complexe bedrijfsscenario’s.

Kwantitatieve data, zoals cijfers, statistieken en prestatie-indicatoren, bieden een objectieve kijk op organisatorische prestaties. Ze onthullen trends en meten efficiëntie, essentieel voor een algehele beoordeling van bedrijfsgezondheid. Aan de andere kant onthult kwalitatieve data, zoals interviews en open vragen, de meer menselijke dimensie en biedt diepgaand inzicht in ervaringen en percepties. Het begrijpen van de behoeften en tevredenheid van medewerkers wordt hierdoor mogelijk.

Het samenvoegen van kwantitatieve en kwalitatieve data biedt een vollediger begrip, waardoor organisaties geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Het beantwoordt niet alleen de ‘wat’-vraag, maar ook de ‘waarom’-vraag achter de cijfers. Daarom analyseren en samenvatten we bij NEV voor Kindante niet alleen de kwantitatieve data, maar ook de antwoorden op de open vragen, zodat we diepere inzichten kunnen verkrijgen en betere, gerichtere advies- en interventievoorstellen kunnen doen.

Bij onze rapporten leggen we niet alleen de nadruk op kwantitatieve data, maar integreren we ook kwalitatieve analyses van open vragen. Waarom is dit van belang? Kwalitatieve data bieden inzicht in de nuances achter de cijfers en verschaffen diepgaande informatie over de ervaringen en percepties van medewerkers. Het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verrijkt de analyse en biedt een solide basis voor het ontwikkelen van effectieve strategieën.

In een tijd waarin welzijn en prestaties hand in hand gaan, blijft NEV zich inzetten voor het leveren van maatwerkoplossingen die organisaties helpen hun medewerkers te ondersteunen en te versterken op elk niveau, van overkoepelend tot specifiek.

Interesse gewekt? Maak eens kennis met ons!

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen