Samenwerking tussen het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit en Movisie: Een vernieuwende aanpak voor werkplezier en vitaliteit

Deel deze post

Onlangs hadden we het voorrecht om samen te werken met Movisie, een organisatie die een belangrijke rol speelt in de maatschappij. Wat Movisie uniek maakt, is hun benadering van HR en de manier waarop ze streven naar evidence-based metingen, bij voorkeur op een integrale en holistische wijze. Dit heeft geleid tot hun keuze voor de JD-R meting en systemische analyse van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit. Want als je de onderliggende factoren en oorzaken van zaken zoals werkdruk, psychologische veiligheid en emotionele belasting niet meet, wordt het moeilijk om effectieve maatregelen te nemen. “Dus laten we dat anders aanpakken,” dacht het HR-team van Movisie. Ze namen contact op met het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit, en de klik was meteen voelbaar.

De JD-R Organisatiemeting: Een unieke benadering

Onze JD-R organisatiemeting onderscheidt zich van traditionele MTO en PMO-onderzoeken. Met de JD-R meting kunnen we de huidige staat van zowel het personeel als de organisatie in één oogopslag meten en analyseren. Dit stelt organisaties in staat om op korte en lange termijn effectief en goed onderbouwd vitaliteitsbeleid te ontwikkelen. Het stelt hen ook in staat om te begrijpen welke interventies en programma’s de grootste impact hebben op het positief beïnvloeden van de werkbeleving en vitaliteit van hun medewerkers.

Om effectief te zijn, is het van cruciaal belang om grip te krijgen op de meest significante werkkenmerken binnen de organisatie en te begrijpen hoe deze de werkbeleving en het gedrag van werknemers beïnvloeden. Door een organisatiemeting van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit uit te voeren, kan dit gemakkelijk worden achterhaald via een systemische en evidence-based analyse. Hierdoor wordt duidelijk welke stressfactoren en hulpbronnen de grootste impact hebben op de werkbeleving en het gedrag van medewerkers.

De voordelen van onze aanpak

De voordelen van onze systemische en evidence-based aanpak zijn aanzienlijk:

Diepgaand inzicht: Door middel van systemische en evidence-based metingen worden de echte bronnen van tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit binnen de organisatie blootgelegd, op individueel, team en organisatieniveau.

Directe terugkoppeling: De resultaten worden onmiddellijk teruggekoppeld naar de individuele medewerkers en de HR-afdeling via een geanonimiseerd digitaal dashboard.

Toegang tot vitaliteitsprogramma: Alle medewerkers krijgen toegang tot het wetenschappelijk onderbouwde vitaliteitsprogramma “De 7 pijlers voor Vitaliteit”, waarmee ze zelfstandig aan hun persoonlijke vitaliteit kunnen werken.

Meting van Vitaliteitsvariabelen

Om een betrouwbare diagnose te stellen, maken we gebruik van het wetenschappelijke Job Demands-Resources Model. Hiermee kunnen we aantoonbaar de relatie tussen werkkenmerken, werkbeleving en werkgedrag binnen teams, afdelingen en de organisatie als geheel analyseren. We brengen de volgende (geanonimiseerde) JD-R variabelen in kaart via onze software en rapportage.

Opmerking: Omdat niet alle variabelen even urgent zijn voor elke organisatie en omdat de taal kan variëren, passen we de taal aan zodat deze het beste past bij de organisatie.

Uitvoering en systemische analyse van resultaten

De opzet, uitvoering, analyse en terugkoppeling van de diagnose duurt gemiddeld 2-4 weken en kan periodiek worden herhaald. Bij Movisie voeren we dit jaarlijks uit. De tijdsinvestering per medewerker om deel te nemen aan de meting is gemiddeld 45 minuten. Tussen de metingen in kunnen organisaties aan de slag met actiepunten en prioriteiten, zodat ze de vooruitgang kunnen meten en nieuwe prioriteiten voor het komende jaar kunnen bepalen.

De resultaten van de organisatiemeting worden vervolgens systemisch geanalyseerd. Een systemische analyse richt zich op het begrijpen van de huidige dynamieken en het identificeren van kansen voor meer vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en prestaties. Hierdoor worden de onderliggende verbanden en hefbomen die daadwerkelijk resultaat opleveren duidelijk zichtbaar.

Adviesplan op maat

Het adviesplan dat voortkomt uit de analyse biedt inzicht in de belangrijkste systemische dynamieken die aandacht behoeven om de werkbeleving binnen de organisatie te verbeteren. Daarnaast worden goed onderbouwde acties en interventies geformuleerd door onze experts, zodat organisaties direct aan de slag kunnen.

De voordelen van dit adviesplan zijn:

  1. Prioritering: Identificatie van de belangrijkste uitdagingen en kansen op het gebied van vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.
  2. Evidence-Based aanpak: Een adviesrapport op basis van bewijs, met praktische acties om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten.
  3. Concrete doelstellingen: Heldere doelstellingen en een concreet plan om oplossingen te integreren en te implementeren op verschillende organisatieniveaus.
  4. Verhoging van vitaliteit: Dankzij gepersonaliseerde en meetbare interventies wordt de vitaliteit, stressbestendigheid en veerkracht van werknemers en leidinggevenden verhoogd.

Meer Informatie

Bent u geïnteresseerd of zelfs overtuigd van de waarde van deze aanpak? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze JD-R Meting op onze website.

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen