Het NEVCO abonnement

Een perfecte match voor jouw organisatie

Voor de organisatie die meten, analyseren en interveniëren wil professionaliseren: investeer kostenefficiënt in personeel en organisatie met NEVCO.

Offerte Opvragen

Meten. Analyseren. Gericht interveniëren.

NEVCO maakt dit en nog veel meer mogelijk voor jouw organisatie. Hieronder vind je een overzichtelijke lijst van alle functionaliteiten.

MTO
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) wordt aanbevolen om als werkgever optimaal aan ARBO wetgeving te voldoen. Een MTO geeft een indicatie hoe medewerkers in de organisatie staan (bijv. tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, loyaliteit) en kan worden gecorreleerd met organisatiegedrag (verloop, verzuim, productiviteit).
PMO (online)
Iedere organisatie met medewerkers in dienst is wettelijk verplicht om periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan medewerkers. Een PMO brengt de gezondheidssituatie van medewerkers en de organisatie als geheel in kaart. Onze PMO sluit goed aan bij veelvoorkomende risico-inventarisaties en -evaluaties.
COVID 19 scan
Onze COVID 19 scan helpt organisaties tijdens en na de coronacrisis te monitoren wat de impact is van veranderende werkomstandigheden.
Vitaliteits- en welzijnscan
Onze vitaliteits- en welzijnscan is op maat ontwikkeld met wetenschappelijke partners. Onze Vitaliteits- en welzijnscan geeft een compleet beeld van de zeven belangrijkste aspecten op het gebied van vitaliteit en welzijn: Energie, Lichaam, Cognitie, Emotie, Identiteit, Interactie en Tijd.
Werkdrukmeter
Onze werkdrukmeter is een kort meetinstrument dat helpt inzichtelijk te maken welke verschillende werkdrukfactoren (taakeisen, autonomie, mentale belasting) aanwezig zijn, zodat hier preventief een balans in kan worden gebracht.
Werkgelukmeter
Steeds meer organisaties zien de toegevoegde waard van gelukkige werknemers. NEVCO bevat de nieuwste meetinstrumennten vanuit positieve psychologie, om werkgeluk meetbaar te maken.
Persoonlijkheidsscan (Big 5)
Organisaties krijgen talloze persoonlijkheidstest aangeboden, waarvan er velen niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom bieden wij de Big 5 (Five Factor) Analyse aan die robuuste validatie heeft ondergaan in de wetenschap. Deze scan geeft medewerkers inzicht in hun persoonskenmerken en kan op collectief niveau gebruikt worden voor voorspellingen in organisatiegedrag.
Autonomiescan
Autonomie is één van de belangrijkste aspecten van de werkbeleving van medewerkers. Vooral in organisaties met hoge taakeisen (werkdruk) is autonomie een erg belangrijke hulpbron van medewerkers om duurzaam inzetbaar te blijven. Het meten van autonomie is een belangrijk onderdeel van het monitoren en verbeteren van de organisatievitaliteit, zeker wanneer het wordt meegenomen in andere werkbelevingen zoals bevlogenheid, vitaliteit en veerkracht.
Burn-outscreener
Met onze nieuwe screener op burn-out kan er dankzij de meest recente wetenschap van op burn-out worden ingeschat of de klachten van een medewerker nog hanteerbar zijn of dat deze daadwerkelijk een burn-out(risico) vormen.
Bevlogenheidscan
Met NEVCO kan bevlogenheid per medewerker in enkele minuten worden gemeten en teruggekoppeld. Betreffende medewerkers krijgen in hun persoonlijke dashboard hun uitkomst te zien. Vooruitgang kan vervolgens meetbaar worden gemaakt door onze bevlogenheidscan te herhalen gedurende en na een interventie. Zo leert de organisatie onderscheid te maken tussen interventies, om de focus te leggen op écht resultaatgerichte acties.
Werkvitaliteitscan
Onze expertise is om de vele aspecten van vitaliteit te helpen meten, analyseren en verbeteren. Waar we met onze Zeven Pijlers voor Vitaliteit uitgebreid de bronnen van vitaliteit meten, helpt deze scan om de beleving van werkvitaliteit concreet te maken. Daarvoor gebruiken we de belangrijkste constructen die volgens wetenschappers helpen zichtbaar te maken hoeveel vitaliteit een medewerker in het werk ervaart. De drie belangrijkste aspecten van vitaliteit op het werk zijn: energie, motivatie en veerkracht.
Teamscan
Onze teamscan helpt afdelingen en teams de belangrijkste kenmerken voor effectief teamwerk inzichtelijk te maken, zoals psychologische veiligheid, betrokkenheid en leiderschap.
Organisatiescan
Onze organisatiescan is de meest complete analyse waarin de samenhang wordt uitgezocht tussen werkkenmerken, werkbeleving en werkgedrag in de organisatie. Naderhand prioriteert ons algoritme de belangrijkste werkkenmerken die de werkbeleving positief beïnvloeden.
Pulsemetingen
Onze meetinstrumenten zijn modulair opgebouwd in onze software, waardoor u op vele thema’s pulsemetingen kan samenstellen, bijvoorbeeld om inzicht te verdiepen in specifieke werkkenmerken, belevingen en gedragingen onder personeel.
Vitaal Reorganiseren
Onze meetinstrumenten worden regelmatig ingezet om reorganisaties te evalueren en onze speciale scan Vitaal Reorganiseren kan vooraf risico’s en hulpbronnen in kaart brengen. Voorkomen is ook bij reorganiseren beter dan genezen.

Dashboard organisatieniveau
Onze dashboards maken het inzien van data leuk en laagdrempelig. Op organisatieniveau worden geanonimiseerde analyses weergegeven van de uitgevoerde meetinstrumenten. Onze software correleert uitkomsten met werkbelevingen en prioriteert welke factoren in de organisatie kunnen worden ingezet voor verbetering.
Dashboard afdelingniveau
Onze dashboards maken het inzien van data leuk en laagdrempelig. Op afdelingsniveau worden geanonimiseerde analyses weergegeven van de uitgevoerde meetinstrumenten. Onze software correleert uitkomsten met werkbelevingen en prioriteert welke factoren in de organisatie kunnen worden ingezet voor verbetering.
Dashboard individueel niveau
Individuele medewerkers behouden toegang tot de door hun ingevulde antwoorden en kunnen op basis van hun scans aan de slag met gepersonaliseerd aanbod van leermodules.

Eerste systeemanalyse en actieplan inbegrepen
Met NEVCO krijgt u toegang tot unieke systeemanalyses die de data tot leven brengen. Onze experts helpen de verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg, zodat u exact weet aan welke knoppen er gedraaid kunnen worden. Daarnaast ontvangt u via uw NEVCO dashboard concrete adviezen en actieplannen op basis van uitgevoerde metingen.
Extra systeemanalyses en actieplannen
Met NEVCO krijgt u toegang tot unieke systeemanalyses die de data tot leven brengen. Onze experts helpen de verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg, zodat u exact weet aan welke knoppen er gedraaid kunnen worden. Daarnaast ontvangt u via uw NEVCO dashboard concrete adviezen en actieplannen op basis van uitgevoerde metingen.
optioneel
Interne doelgroep analyse
Met NEVCO metingen krijgt u de mogelijkheid om specifieke doelgroepen nader te analyseren, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, functie of werkervaringsniveau. Dit helpt om op maat beleid en resultaatgerichte interventies op te zetten.
optioneel

Vitaliteitmodules
Naast meten en analyseren zorgen we dat medewerkers direct aan de slag kunnen met hun eigen vitaliteit en gezondheid. Daarom hebben we naast alle gespecialiseerde metingen ook een reeks vitaliteitmodules ontwikkeld die per direct beschikbaar zijn voor al uw medewerkers.

Helpdesk
Eenmaal aangesloten bij het NEV kunt u en uw medewerkers ten allen tijde voor al uw vragen bij ons terecht. Onze helpdesk is beschikbaar tijdens kantooruren en wij streven ernaar uw vragen binnen een uur te beantwoorden.
Communicatie- & Activatie
Een belangrijk onderdeel van onze service is het leveren van een op maat activatie- en communicatiecampagne zodat op iedere laag van de organisatie de motivatie hoog gehouden wordt om aan de slag te gaan met de gekozen meting en daaruit volgende acties. Onze specialisten kijken vooraf naar de DNA van uw organisatie en passen de communicatie daarop aan voor het beste resultaat. Altijd gericht op het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie.
HR Consultancy
Onze HR consultants zijn gespecialiseerd in een moderne kijk op HR vraagstukken. Vanuit onze jarenlange ervaring met data gedreven HR oplossingen, kunnen we scherpe analyses maken van uw hulpvragen. Daarbij putten we uit een grote database van best-practices die wij binnen uw sector hebben ontwikkeld, maar zijn we bovenal specialist in het stellen van de juiste vragen in onze samenwerking met u.
optioneel
Coaching op verzoek
Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit leidt ervaren coaches op die direct beschikbaar zijn om uw personeel bij vragen en keuzes te navigeren richting meer vitaliteit of bij herstel. Ons team kan snel en flexibel schakelen tussen het bieden van advies tot aan het volledig faciliteren van coachingstrajecten.
optioneel
Training op maat
Onze trainingsprogramma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met het wetenschappelijk Instituut Gak, Europees Instituut de Baak en Zilveren Kruis en staan bekend voor hun integrale aanpak welke deelnemers ondersteunt om op ieder onderdeel van de persoonlijke vitaliteit vooruitgang te boeken. De kern van onze programma’s gaat over het verschuiven van een curatieve naar preventieve houding ten opzichte van (werk)stress.
optioneel

NCV online deelname
Onderdeel van een NEVCO abonnement is dat jaarlijks gratis toegang tot het online gedeelte van de Nationale Conferentie Vitaliteit die georganiseerd wordt ons centrum in samenwerking met onze partners.
Op maat masterclasses
Via NEVCO krijgt u de mogelijkheid om advies in te winnen van onze experts en kunt u op aanvraag onze experts een interne masterclasses laten organiseren op een van de vele thema’s die in onze metingen aan bod komen.
optioneel

Bereken de kosten

Basis abonnement

Essential, 150 werknemers 1.750,00
Betaling jaarlijks (-5%) 87.50
Jaarlijks1.662,50

Meer dan 25.000 tevreden gebruikers

Het NEVCO platform

Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit biedt een innovatief cloud platform waar integraal meten en systemisch analyseren samen komen.

Offerte Opvragen

Het platform is volledig van de grond opgebouwd met de wetenschap van vitaliteit in het achterhoofd. Dankzij slimme terugkoppelingen op ieder niveau van de organisatie kun je direct aan de slag met het resultaatgericht investeren in vitaliteit, welzijn en duurzaam inzetbaarheid. Ontdek het zelf.

Vraag persoonlijke offerte op

We nemen alleen contact op voor het inplannen van een Webdemo. Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik het privacybeleid heb gelezen en akkoord ga met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door het NEV voor de vermelde doeleinden. In geval van toestemming kan ik mijn toestemming voor deze verwerking op elk moment intrekken.