Masterclasses
voor professionals

De experts bij het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit delen graag hun kennis en ervaringen tijdens één van onze inspirerende masterclasses. Wilt u zich bijscholen op het gebied van HR Analytics? Zoekt u meer handvaten voor organisatievitaliteit? Wilt u uw verzuimgesprekstechnieken updaten? Of meer leren over hoe u vitaliteit binnen uw organisatie kunt bevorderen? Bekijk ons aanbod en meld u vandaag nog aan.

Masterclass
HR Analytics

Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Masterclasses Voor Professionals

Weet u wat de dieperliggende oorzaken zijn voor het verzuim, verloop en de productiviteit in uw team of organisatie?

Weet u wat de dieperliggende oorzaken zijn voor het verzuim, verloop en de productiviteit in uw team of organisatie? Om echt aan de juiste ‘knoppen’ te draaien is het nodig om een goed onderbouwde analyse te maken. Maar hoe werkt dat?

Lees meer

In deze masterclass leert u wat het meest up-to-date wetenschappelijke model is om verbanden te leggen tussen diepere oorzaken en de gevolgen hiervan op het werkgedrag in uw organisatie.

Daarvoor gaan we aan de slag met het Job Demands-Resources Model. Onze experts helpen u dit model te vertalen naar de praktijk. U leert de relatie beter te begrijpen tussen werkkenmerken (stressoren en hulpbronnen), werkbeleving (stress, vitaliteit, tevredenheid) en werkgedrag (verzuim, verloop, productiviteit).

We laten aan de hand van onze eigen analytics zien hoe u zichzelf als HR professional beter kan laten informeren door de juiste data, maar ook wat het belang is van uw eigen expertise en creatieve oplossingsvermogen. Zo weet u nóg beter wat de toegevoegde waarde is vanuit HR.

U gaat vervolgens direct oefenen met een eigen casus, waar we het JD-R model op toepassen. Dit combineren we met de kracht van een systemische mindset. Zo kijkt u met een nieuw perspectief naar de bekende vraagstukken in uw organisatie. Tijdens de oefeningen interacteert u met andere deelnemers en komt u sneller tot nieuwe inzichten. Zo ontwikkelt u in korte tijd een systemische denkwijze, die u direct kan toepassen in uw dagelijkse praktijk bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Na deze masterclass heeft u nieuwe inzichten én vaardigheden om scherpere analyses te maken van HR vraagstukken in uw organisatie.

Masterclass
HR Verzuimgesprekken

Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Masterclasses Voor Professionals

Verzuimgesprekken kunnen het verschil maken tussen vroegtijdig voorkomen van uitval of langdurige afwezigheid van medewerkers

Met een goed gesprek bevordert u re-integratie, achterhaalt u (dieperliggende) problemen en beperkt u toekomstig verzuim. Daarnaast kunnen verzuimgesprekken zo ingestoken worden dat preventie en vitaliteit  de boventoon voeren. 

Lees meer

Hoe kunnen HR professionals en leidinggevenden signaleren wanneer een verzuimgesprek nodig is? En hoe voert u zo’n gesprek op een wijze dat  medewerkers zich gehoord, gezien en gesteund voelen om verergering te voorkomen en een vitale terugkeer te bevorderen? In deze masterclass geven onze experts een nieuwe kijk op verzuimgesprekken. Hierbij putten we zowel uit wetenschappelijke inzichten op het gebied van gespreksvoering en nemen we waardevolle best-practices mee van onze ervaren HR specialisten.

IWe gaan aan de slag met ons model De Zeven Pijlers voor Vitaliteit en de bijbehorende Vitaliteitmeter. Daarmee kunt u accurater inschatten wanneer welk gesprek nodig is. Daarnaast biedt dit model handvatten in het achterhalen van problematiek, patronen en onbenutte hulpbronnen bij zowel de betreffende medewerker als in het team.

Ook gaan we kijken naar specifieke gesprekstechnieken waarmee u verbindend kan communiceren over de situatie én waarmee u de medewerker helpt te bewegen van een (waarschijnlijke) neerwaartse spiraal richting een opwaartse spiraal.

U krijgt hierbij een handig gespreksmodel wat u tijdens de masterclass eigen maakt tijdens korte oefeningen met andere deelnemers. Zo verlaat u deze masterclass met nieuwe inzichten, inspiratie én zelfvertrouwen in uw gespreksvaardigheden.

Masterclass
Organisatievitaliteit

Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Masterclasses Voor Professionals

Veel organisaties worstelen met structurele patronen die tot stress, verzuim en verloop leiden.

Wij zien regelmatig hoe organisaties in een neerwaartse spiraal terecht komen, doordat er niet aan de juiste onderliggende patronen wordt gewerkt.

Hoe kan een organisatie een neerwaartse spiraal van stress omkeren naar een collectieve opwaartse spiraal van vitaliteit? En hoe kan u vanuit uw HR of leidinggevende rol hieraan bijdragen?

Lees meer

In deze masterclass gaan we aan de slag met het thema organisatievitaliteit en wat de nieuwste inzichten zijn op dit gebied vanuit zowel de wetenschap als best-practices. We maken voor u eerst inzichtelijk hoe organisatievitaliteit gemeten kan worden, via werkbeleving en werkgedrag van het personeel. We leggen hierbij belangrijke meetbare constructen uit zoals vitaliteit, veerkracht, autonomie, betrokkenheid en bevlogenheid.

Vervolgens gaan we aan de slag met enkele casussen waarin we laten zien hoe bepaalde typische organisatiedynamieken leiden tot een neerwaartse spiraal én hoe dit kan worden omgekeerd. Dit zijn structurele gedragspatronen die wij regelmatig tegenkomen bij onze klanten en die deelnemers aan onze masterclass vaak herkennen.

In het laatste onderdeel van de masterclass gaan we aan de slag met een eigen casus of voorbeeld uit uw organisatie. Daarbij leert u tools te gebruiken uit systeemdenken, waarmee u dieperliggende patronen zichtbaar kan maken. Hieruit volgen vaak nieuwe inzichten, die leiden tot voorheen onopgemerkte mogelijkheden voor positieve verandering. Aan het einde van de masterclass heeft u naast nieuwe inzichten ook concrete vervolgstappen om uw organisatievitaliteit te vergroten.

Masterclass
Vitaal Leiderschap

Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Masterclasses Voor Professionals

Leidinggevenden hebben een unieke positie als het gaat om vitaliteit vergroten en verzuim verminderen.

Zij functioneren als rolmodel binnen de organisatie, zijn facilitator van teamvitaliteit en kunnen idealiter coachend leiding geven. Hoe hangt dit samen met vitaal leiderschap? En hoe kunt u uzelf en leidinggevenden in uw organisatie ondersteunen in vitaal leiderschap?


Lees meer

In deze masterclass werken we met een uniek en vernieuwend model voor vitaal leiderschap, gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en systeemwetenschappen.

Ons centrum traint leidinggevenden in twee kernvaardigheden: zelfregulatie en co-regulatie. Zelfregulatie stelt leidinggevenden in staat zélf in optimale balans te blijven, als rolmodel voor vitaliteit. Daarvoor leert u in deze masterclass ons bio-psycho-sociale model: de Zeven Pijlers voor Vitaliteit. Daarbij leert u in het bijzonder hoe u onze Vitaliteitmeter eigen maakt, zowel voor zelfregulatie als voor het inschatten van de stress of vitaliteit bij medewerkers. Hieraan koppelen we handige tips, bijvoorbeeld wat de juiste tijd is voor amplitie, preventie of curatie, gebaseerd op waarneembare signalen bij medewerkers.

Vervolgens maken we de stap naar co-regulatie: de kracht om als leidinggevende een vitaliserende invloed uit te oefenen op medewerkers. We gaan aan de slag met vaardigheden uit de positieve psychologie, gericht op het bekrachtigen van een opwaartse spiraal bij medewerkers.

Na deze masterclass kent u een nieuwe methode voor vitaal leiderschap waar u direct mee aan de slag kan in uw team, of die u kan inzetten vanuit uw rol als HR professional in het coachen van leidinggevenden.

Masterclass
Vitaal Ondernemen

Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Masterclasses Voor Professionals

Als ondernemer draagt u veel verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en fase van ontwikkeling, bent u zelf de spin in het web.

Kortom, het is cruciaal dat u zelf uw balans, overzicht en vitaliteit kan behouden. En waarschijnlijk wilt u ook dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven, liefst met genoeg energie om zich ook te blijven ontwikkelen.

Lees meer

Hoe kunt u hierin de balans vinden? Wat zijn de principes voor vitaal ondernemerschap? En welke middelen en strategieën kunt u hierbij inzetten? In deze masterclass helpen onze experts deze vragen samen met u te beantwoorden.

Tijdens deze masterclass leert u een eenvoudig model dat u zowel voor uw eigen balans en vitaliteit kan gebruiken, als voor dat van uw werknemers. Verzuim en verlies van productiviteit kunnen een grote en stressvolle impact maken op u en uw onderneming. Daarom gebruiken we onze Vitaliteitmeter, waarmee u leert om preventief te handelen naar zowel uw eigen signalen als die van uw werknemers. Dit model kunt u vervolgens zelf inzetten in preventieve gespreksvoering met uw team(s) en medewerkers.

Daarnaast geven we u een krachtig framework mee dat laat zien hoe medewerkers intrinsiek en duurzaam gemotiveerd kunnen worden. U maakt kennis met het nieuwe concept ‘amplitie’: uw werknemers hoeven niet ziek te zijn om beter te worden. Ook bij dit onderdeel oefent u eerst voor uzelf met dit framework. Vervolgens kunt u dit makkelijk gaan inzetten in gespreksvoering met uw werknemers.

Afsluitend gaan onze experts in gesprek met de deelnemers, om te kijken wat de grootste obstakels en valkuilen zijn naar vitaal ondernemerschap en hoe u deze kan overwinnen.

Masterclass Vitaliteit
op de Werkvloer

Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Masterclasses Voor Professionals

Vitaliteit op de werkvloer gaat veel verder dan een fruitmand op tafel of sporten met het team.

Dat heeft te maken met de verschillende aspecten van vitaliteit, die ook verschillend worden beleefd door werknemers.

Hoe kunt u vanuit HR, uw beleid en dagelijks leiderschap beter aansluiten met vitaliteit op de werkvloer? Hoe weet u wat het beste past bij de leefwereld van uw werknemers?

Lees meer

En wat is de oplossing voor subgroepen in uw organisatie die tot zover ‘moeilijk bereikt’ worden door uw beleid of interventies? In deze masterclass delen onze experts de nieuwste inzichten en methoden om vitaliteit op de werkvloer anders aan te pakken.

We gaan tijdens deze masterclass aan de slag met recente innovaties om vitaliteit nog beter te laten aansluiten op de werkvloer. U krijgt een kijkje in de kracht van empathische gespreksvoering, waarderende vragen en co-creatie van interventies in samenwerking met uw medewerkers.

Onze experts geven u handvaten om deze nieuwe tools toe te passen in uw eigen organisatie, wat zij concreet maken met casussen uit de weerbarstige praktijk. Daaruit zult u verassende inzichten halen over wat wel en niet werkt op de werkvloer. En vooral waarom dit zo is.

Vervolgens krijgt u de kans om samen met deelnemers te oefenen met een gesprekstechniek die waarderende en participatieve principes combineert. Zo leert u hoe u binnen uw afdelingen verborgen dynamieken blootlegt die maken dat vitaliteit op de werkvloer belemmerd wordt. Én wat vitaliteit op de werkvloer wél doet slagen. Hierbij ontdekt u een nieuwe manier om eigenaarschap te faciliteren, gericht op een vitale werksfeer, met vitaal werkgedrag.

Na deze masterclass heeft u een vernieuwde kijk op vitaliteit op de werkvloer en kunt u direct vervolgstappen zetten in uw dagelijkse praktijk.

Masterclass
HR Analytics

Masterclasses Voor Professionals
Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Weet u wat de dieperliggende oorzaken zijn voor het verzuim, verloop en de productiviteit in uw team of organisatie?

Weet u wat de dieperliggende oorzaken zijn voor het verzuim, verloop en de productiviteit in uw team of organisatie? Om echt aan de juiste ‘knoppen’ te draaien is het nodig om een goed onderbouwde analyse te maken. Maar hoe werkt dat?

Lees meer

In deze masterclass leert u wat het meest up-to-date wetenschappelijke model is om verbanden te leggen tussen diepere oorzaken en de gevolgen hiervan op het werkgedrag in uw organisatie.

Daarvoor gaan we aan de slag met het Job Demands-Resources Model. Onze experts helpen u dit model te vertalen naar de praktijk. U leert de relatie beter te begrijpen tussen werkkenmerken (stressoren en hulpbronnen), werkbeleving (stress, vitaliteit, tevredenheid) en werkgedrag (verzuim, verloop, productiviteit).

We laten aan de hand van onze eigen analytics zien hoe u zichzelf als HR professional beter kan laten informeren door de juiste data, maar ook wat het belang is van uw eigen expertise en creatieve oplossingsvermogen. Zo weet u nóg beter wat de toegevoegde waarde is vanuit HR.

U gaat vervolgens direct oefenen met een eigen casus, waar we het JD-R model op toepassen. Dit combineren we met de kracht van een systemische mindset. Zo kijkt u met een nieuw perspectief naar de bekende vraagstukken in uw organisatie. Tijdens de oefeningen interacteert u met andere deelnemers en komt u sneller tot nieuwe inzichten. Zo ontwikkelt u in korte tijd een systemische denkwijze, die u direct kan toepassen in uw dagelijkse praktijk bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Na deze masterclass heeft u nieuwe inzichten én vaardigheden om scherpere analyses te maken van HR vraagstukken in uw organisatie.

Masterclass
HR Verzuimgesprekken

Masterclasses Voor Professionals
Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Verzuimgesprekken kunnen het verschil maken tussen vroegtijdig voorkomen van uitval of langdurige afwezigheid van medewerkers

Met een goed gesprek bevordert u re-integratie, achterhaalt u (dieperliggende) problemen en beperkt u toekomstig verzuim. Daarnaast kunnen verzuimgesprekken zo ingestoken worden dat preventie en vitaliteit  de boventoon voeren. 

Lees meer

Hoe kunnen HR professionals en leidinggevenden signaleren wanneer een verzuimgesprek nodig is? En hoe voert u zo’n gesprek op een wijze dat  medewerkers zich gehoord, gezien en gesteund voelen om verergering te voorkomen en een vitale terugkeer te bevorderen? In deze masterclass geven onze experts een nieuwe kijk op verzuimgesprekken. Hierbij putten we zowel uit wetenschappelijke inzichten op het gebied van gespreksvoering en nemen we waardevolle best-practices mee van onze ervaren HR specialisten.

IWe gaan aan de slag met ons model De Zeven Pijlers voor Vitaliteit en de bijbehorende Vitaliteitmeter. Daarmee kunt u accurater inschatten wanneer welk gesprek nodig is. Daarnaast biedt dit model handvatten in het achterhalen van problematiek, patronen en onbenutte hulpbronnen bij zowel de betreffende medewerker als in het team.

Ook gaan we kijken naar specifieke gesprekstechnieken waarmee u verbindend kan communiceren over de situatie én waarmee u de medewerker helpt te bewegen van een (waarschijnlijke) neerwaartse spiraal richting een opwaartse spiraal.

U krijgt hierbij een handig gespreksmodel wat u tijdens de masterclass eigen maakt tijdens korte oefeningen met andere deelnemers. Zo verlaat u deze masterclass met nieuwe inzichten, inspiratie én zelfvertrouwen in uw gespreksvaardigheden.

Masterclass
Organisatievitaliteit

Masterclasses Voor Professionals

Tijdsinvestering: 3 uur

Veel organisaties worstelen met structurele patronen die tot stress, verzuim en verloop leiden.

Wij zien regelmatig hoe organisaties in een neerwaartse spiraal terecht komen, doordat er niet aan de juiste onderliggende patronen wordt gewerkt.

Hoe kan een organisatie een neerwaartse spiraal van stress omkeren naar een collectieve opwaartse spiraal van vitaliteit? En hoe kan u vanuit uw HR of leidinggevende rol hieraan bijdragen?

Lees meer

In deze masterclass gaan we aan de slag met het thema organisatievitaliteit en wat de nieuwste inzichten zijn op dit gebied vanuit zowel de wetenschap als best-practices. We maken voor u eerst inzichtelijk hoe organisatievitaliteit gemeten kan worden, via werkbeleving en werkgedrag van het personeel. We leggen hierbij belangrijke meetbare constructen uit zoals vitaliteit, veerkracht, autonomie, betrokkenheid en bevlogenheid.

Vervolgens gaan we aan de slag met enkele casussen waarin we laten zien hoe bepaalde typische organisatiedynamieken leiden tot een neerwaartse spiraal én hoe dit kan worden omgekeerd. Dit zijn structurele gedragspatronen die wij regelmatig tegenkomen bij onze klanten en die deelnemers aan onze masterclass vaak herkennen.

In het laatste onderdeel van de masterclass gaan we aan de slag met een eigen casus of voorbeeld uit uw organisatie. Daarbij leert u tools te gebruiken uit systeemdenken, waarmee u dieperliggende patronen zichtbaar kan maken. Hieruit volgen vaak nieuwe inzichten, die leiden tot voorheen onopgemerkte mogelijkheden voor positieve verandering. Aan het einde van de masterclass heeft u naast nieuwe inzichten ook concrete vervolgstappen om uw organisatievitaliteit te vergroten.

Masterclass
Vitaal Leiderschap

Masterclasses Voor Professionals
Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Leidinggevenden hebben een unieke positie als het gaat om vitaliteit vergroten en verzuim verminderen.

Zij functioneren als rolmodel binnen de organisatie, zijn facilitator van teamvitaliteit en kunnen idealiter coachend leiding geven. Hoe hangt dit samen met vitaal leiderschap? En hoe kunt u uzelf en leidinggevenden in uw organisatie ondersteunen in vitaal leiderschap?

Lees meer

In deze masterclass werken we met een uniek en vernieuwend model voor vitaal leiderschap, gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie en systeemwetenschappen.

Ons centrum traint leidinggevenden in twee kernvaardigheden: zelfregulatie en co-regulatie. Zelfregulatie stelt leidinggevenden in staat zélf in optimale balans te blijven, als rolmodel voor vitaliteit. Daarvoor leert u in deze masterclass ons bio-psycho-sociale model: de Zeven Pijlers voor Vitaliteit. Daarbij leert u in het bijzonder hoe u onze Vitaliteitmeter eigen maakt, zowel voor zelfregulatie als voor het inschatten van de stress of vitaliteit bij medewerkers. Hieraan koppelen we handige tips, bijvoorbeeld wat de juiste tijd is voor amplitie, preventie of curatie, gebaseerd op waarneembare signalen bij medewerkers.

Vervolgens maken we de stap naar co-regulatie: de kracht om als leidinggevende een vitaliserende invloed uit te oefenen op medewerkers. We gaan aan de slag met vaardigheden uit de positieve psychologie, gericht op het bekrachtigen van een opwaartse spiraal bij medewerkers.

Na deze masterclass kent u een nieuwe methode voor vitaal leiderschap waar u direct mee aan de slag kan in uw team, of die u kan inzetten vanuit uw rol als HR professional in het coachen van leidinggevenden.

Masterclass
Vitaal Ondernemen

Masterclasses Voor Professionals
Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Als ondernemer draagt u veel verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en fase van ontwikkeling, bent u zelf de spin in het web.

Kortom, het is cruciaal dat u zelf uw balans, overzicht en vitaliteit kan behouden. En waarschijnlijk wilt u ook dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven, liefst met genoeg energie om zich ook te blijven ontwikkelen.

Lees meer

Hoe kunt u hierin de balans vinden? Wat zijn de principes voor vitaal ondernemerschap? En welke middelen en strategieën kunt u hierbij inzetten? In deze masterclass helpen onze experts deze vragen samen met u te beantwoorden.

Tijdens deze masterclass leert u een eenvoudig model dat u zowel voor uw eigen balans en vitaliteit kan gebruiken, als voor dat van uw werknemers. Verzuim en verlies van productiviteit kunnen een grote en stressvolle impact maken op u en uw onderneming. Daarom gebruiken we onze Vitaliteitmeter, waarmee u leert om preventief te handelen naar zowel uw eigen signalen als die van uw werknemers. Dit model kunt u vervolgens zelf inzetten in preventieve gespreksvoering met uw team(s) en medewerkers.

Daarnaast geven we u een krachtig framework mee dat laat zien hoe medewerkers intrinsiek en duurzaam gemotiveerd kunnen worden. U maakt kennis met het nieuwe concept ‘amplitie’: uw werknemers hoeven niet ziek te zijn om beter te worden. Ook bij dit onderdeel oefent u eerst voor uzelf met dit framework. Vervolgens kunt u dit makkelijk gaan inzetten in gespreksvoering met uw werknemers.

Afsluitend gaan onze experts in gesprek met de deelnemers, om te kijken wat de grootste obstakels en valkuilen zijn naar vitaal ondernemerschap en hoe u deze kan overwinnen.

Masterclass Vitaliteit
op de Werkvloer

Masterclasses Voor Professionals
Clock

Tijdsinvestering: 3 uur

Vitaliteit op de werkvloer gaat veel verder dan een fruitmand op tafel of sporten met het team.

Dat heeft te maken met de verschillende aspecten van vitaliteit, die ook verschillend worden beleefd door werknemers.

Hoe kunt u vanuit HR, uw beleid en dagelijks leiderschap beter aansluiten met vitaliteit op de werkvloer? Hoe weet u wat het beste past bij de leefwereld van uw werknemers?

Lees meer

En wat is de oplossing voor subgroepen in uw organisatie die tot zover ‘moeilijk bereikt’ worden door uw beleid of interventies? In deze masterclass delen onze experts de nieuwste inzichten en methoden om vitaliteit op de werkvloer anders aan te pakken.

We gaan tijdens deze masterclass aan de slag met recente innovaties om vitaliteit nog beter te laten aansluiten op de werkvloer. U krijgt een kijkje in de kracht van empathische gespreksvoering, waarderende vragen en co-creatie van interventies in samenwerking met uw medewerkers.

Onze experts geven u handvaten om deze nieuwe tools toe te passen in uw eigen organisatie, wat zij concreet maken met casussen uit de weerbarstige praktijk. Daaruit zult u verassende inzichten halen over wat wel en niet werkt op de werkvloer. En vooral waarom dit zo is.

Vervolgens krijgt u de kans om samen met deelnemers te oefenen met een gesprekstechniek die waarderende en participatieve principes combineert. Zo leert u hoe u binnen uw afdelingen verborgen dynamieken blootlegt die maken dat vitaliteit op de werkvloer belemmerd wordt. Én wat vitaliteit op de werkvloer wél doet slagen. Hierbij ontdekt u een nieuwe manier om eigenaarschap te faciliteren, gericht op een vitale werksfeer, met vitaal werkgedrag.

Na deze masterclass heeft u een vernieuwde kijk op vitaliteit op de werkvloer en kunt u direct vervolgstappen zetten in uw dagelijkse praktijk.

Ook beschikbaar voor organisaties

Onze masterclasses worden druk bezocht door HR professionals uit heel Nederland en onze experts worden regelmatig gevraagd om deze masterclasses in-company te geven. Ons aanbod is ook beschikbaar voor organisaties. Maak vandaag nog een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Download Whitepaper

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Voer een nummer in van 1 tot 50000.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

We nemen alleen contact op voor het inplannen van een Webdemo. Door dit formulier in te dienen, bevestig ik dat ik het privacybeleid heb gelezen en akkoord ga met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door het NEV voor de vermelde doeleinden. In geval van toestemming kan ik mijn toestemming voor deze verwerking op elk moment intrekken.