Integraal en evidence-based vitaliteitbeleid

Ontwikkel een integraal en evidence-based vitaliteitsbeleid

Ziekteverzuim, verloop en het hooghouden van de duurzame inzetbaarheid. Slechts een greep uit de thema’s waar organisaties tegenwoordig mee worstelen. Vitale medewerkers zijn de motor van een innovatieve organisatie en dus het belangrijkste kapitaal. Een effectief, preventief en vooral ook integraal vitaliteitsbeleid wordt daarom steeds belangrijker. Je kunt gerust zeggen dat dit één van de belangrijkste voorwaarden is voor een succesvolle organisatie anno 2020. Maar waar bestaat een effectief, preventief en integraal vitaliteitsbeleid nu exact uit?

Sterk vitaliteitsbeleid vanaf dag één

Ziekteverzuim, verloop en het hooghouden van de duurzame inzetbaarheid. Slechts een greep uit de thema’s waar organisaties tegenwoordig mee worstelen. Vitale medewerkers zijn de motor van een innovatieve organisatie en dus het belangrijkste kapitaal. Een effectief, preventief en vooral ook integraal vitaliteitsbeleid wordt daarom steeds belangrijker. Je kunt gerust zeggen dat dit één van de belangrijkste voorwaarden is voor een succesvolle organisatie anno 2020. Maar waar bestaat een effectief, preventief en integraal vitaliteitsbeleid nu exact uit?
Brochure 01 1
Manager

Management als rolmodel

Een belangrijk aspect van een integraal vitaliteitsbeleid is om naast medewerkers ook leidinggevenden in te zetten als rolmodel op het gebied van vitaliteit en veerkracht. Investeer naast medewerkers ook in de leidinggevende, managers en directieleden binnen uw organisatie, bijvoorbeeld aan de hand van ons management vitaliteitsprogramma. Zorg dat zij een positief rolmodel worden op het gebied van vitaliteit, veerkracht en werkgeluk.

Snelle ondersteuning waar nodig

Om adequate ondersteuning te bieden aan medewerkers die klachten ervaren van opgestapelde stress of werkdruk is het van belang hier preventief op te handelen. Dat betekent dat uw medewerkers en leidinggevenden signalen tijdig dienen te signaleren en hier vervolgens met veel zorg en aandacht opvolging aan dienen te geven. Daarbij is het van belang de juiste coach of expert te koppelen aan de hulpvraag voor een resultaatgerichte ondersteuning.

Ons team helpt u graag

Omarmd u een preventief verzuim- en vitaliteitsbeleid? Wilt u meetbaar en resultaatgericht investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw personeel? En deelt u onze missie om Nederland vitaal en veerkrachtig te maken door preventieve oplossingen in te zetten in plaats van te wachten tot het te laat is? Ons team staat voor u klaar om samen met u te kijken naar de belangrijkste uitdagingen binnen uw organisatie en op maat oplossingen voor u te ontwikkelen zodat u weer volledig grip krijgt verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
Francois Kasper

Download onze gratis whitepaper

Ontdek wat allemaal mogelijk is op het gebied van vitaliteit.
Brochure

Whitepaper

  • Voer een getal tussen 1 en 50000 in.

Copyright © 2020 Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit