Het Belang van Emotionele Intelligentie bij Leidinggevenden: Minder Verzuim en Chronische Stress op de Werkvloer

Deel deze post

Wat is Emotionele Intelligentie?

Emotionele intelligentie (EI), een concept populair gemaakt door psycholoog en auteur Daniël Goleman, verwijst naar het vermogen om emoties bij jezelf en anderen te herkennen, te begrijpen en te beheren. Goleman definieert EI aan de hand van vijf kernelementen:

 1. Zelfbewustzijn
  Het vermogen om je eigen emoties te herkennen en te begrijpen hoe deze je gedachten en gedrag beïnvloeden.
 2. Zelfregulatie
  Het vermogen om verstorende emoties en impulsen te beheersen en je aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 3. Motivatie
  Een passie om te werken vanuit intrinsieke drijfveren die verder gaan dan geld en status, en doorzettingsvermogen om doelen na te streven.
 4. Empathie
  Het vermogen om de emotionele gesteldheid van anderen te begrijpen en hen te behandelen op basis van hun emotionele reacties.
 5. Sociale Vaardigheden
  Vaardigheid in het beheren van relaties en het opbouwen van netwerken, waarbij je gemeenschappelijke grond vindt en goede relaties opbouwt.

Het Belang van Emotionele Intelligentie bij Leidinggevenden

Leidinggevenden met een hoge emotionele intelligentie hebben een positieve invloed op hun team en de algehele werkomgeving. Hieronder volgen enkele manieren waarop emotionele intelligentie bij leidinggevenden kan leiden tot minder verzuim en chronische stress op de werkvloer.

 1. Betere Communicatie en Begrip
  Leidinggevenden die emotioneel intelligent zijn, kunnen effectiever communiceren en begrijpen wat hun teamleden doormaken. Ze zijn in staat om emotionele signalen op te pikken en adequaat te reageren, wat leidt tot een open en ondersteunende werkcultuur. Dit vermindert misverstanden en conflicten, die vaak een bron van stress zijn.
 2. Verbeterd Werkklimaat
  Door empathie te tonen en begrip te hebben voor de persoonlijke omstandigheden van werknemers, kunnen leidinggevenden een werkklimaat creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en begrepen voelen. Dit draagt bij aan het psychologisch welzijn van werknemers en vermindert gevoelens van overweldiging en stress.
 3. Verhoogde Motivatie en Betrokkenheid
  Emotioneel intelligente leidinggevenden weten hoe ze hun team kunnen motiveren en betrekken door hen aan te moedigen en te ondersteunen bij het behalen van hun doelen. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn minder geneigd om verzuim te vertonen en zijn doorgaans productiever en tevredener met hun werk.
 4. Effectieve Stressmanagement
  Leidinggevenden met een hoge EI kunnen niet alleen hun eigen stress beter beheren, maar ook hun team helpen om effectieve copingstrategieën te ontwikkelen. Ze kunnen stressfactoren in een vroeg stadium herkennen en maatregelen nemen om deze aan te pakken voordat ze escaleren naar chronische stress of burn-out.
 5. Ondersteuning en Ontwikkeling
  Door te investeren in de emotionele en professionele ontwikkeling van hun teamleden, zorgen emotioneel intelligente leidinggevenden ervoor dat werknemers zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Dit leidt tot een hogere werktevredenheid en loyaliteit, wat het verzuim vermindert.

Conclusie

Emotionele intelligentie is een cruciale vaardigheid voor leidinggevenden in de moderne werkomgeving. Door zelfbewustzijn, zelfregulatie, motivatie, empathie en sociale vaardigheden te cultiveren, kunnen leidinggevenden een positieve invloed uitoefenen op hun team en de werkomgeving. Dit leidt niet alleen tot minder verzuim en chronische stress, maar ook tot een hogere productiviteit, betere werkrelaties en een algeheel verbeterde bedrijfsvoering. Het investeren in de ontwikkeling van emotionele intelligentie bij leidinggevenden is daarom essentieel voor het welzijn van zowel werknemers als de organisatie als geheel.

 

Publicaties

“Emotional Intelligence” (1995): Dit boek introduceert het concept van emotionele intelligentie (EI) en legt uit hoe belangrijk het is voor persoonlijk en professioneel succes.

“Social Intelligence: The New Science of Human Relationships” (2006): Dit boek breidt het idee van EI uit en onderzoekt hoe relaties onze hersenen vormen en onze algehele gezondheid beïnvloeden.

“Focus: The Hidden Driver of Excellence” (2013): Dit boek gaat in op het belang van aandacht bij het bereiken van hoge prestaties en persoonlijke vervulling.

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen