Het belang van actieplannen, feedback en evaluatie: Van NEV advies naar actie

Deel deze post

Een gezonde en vitale werkomgeving is niet alleen gunstig voor individuele werknemers, maar draagt ook bij aan het succes van organisaties. Onlangs heeft de gemeente Vlissingen een belangrijke stap gezet door het NEV in te schakelen voor het meten en analyseren van de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Dit proces is gericht op het identificeren, aanpakken en evalueren van thema’s zoals werkdruk, cognitieve belasting, relaties met collega’s, betrokkenheid en inzetbaarheid, en benadrukt het belang van het nemen van systematische maatregelen voor continue verbetering.

Stap 1: Objectief meten

Het meten van de werkkarakteristieken en vitaliteit van medewerkers is een eerste belangrijke stap. Dit werd gedaan door middel van vragenlijsten en gezondheidsscreenings, wat een objectief inzicht geeft in de werkervaring van de medewerkers. Diverse concepten werden per thema gemeten (bvb cognitieve belasting – denkwerk, aandacht, geheugen) waardoor een diepgaander begrip ontstaat van specifieke problemen binnen elk thema.

Stap 2: Analyseren en advies

Vervolgens hebben wij deze gegevens geanalyseerd om inzicht te krijgen in specifieke gebieden die verbetering behoeven voor de Gemeente Vlissingen. Het NEV heeft zich vooral gericht op systematische analyses, waarbij de samenhang tussen diverse werkkarakteristieken of gezondheidsaspecten wordt bekeken. Op deze manier kunnen we de gemeente Vlissingen holistische adviezen geven om de grootst mogelijke verbetering te bereiken.

Stap 3: Van advies naar actieplannen

De systemische analyse en het advies vormen slechts het begin, waardoor het bedrijf in staat is op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. De volgende stappen liggen bij de leidinggevenden van de gemeente Vlissingen: het opstellen van concrete actieplannen. Bijvoorbeeld, als werkdruk een opvallend probleem is, kan het actieplan zich richten op het herzien van werkprocessen, het bieden van trainingen voor stressbeheer, of het implementeren van flexibele werkschema’s. Om dit proces te bevorderen, heeft het NEV een werkblad en formulier ontwikkeld om leidinggevenden stap voor stap door het proces van het opzetten van een actieplan te leiden. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe concreter plannen zijn, des te groter de kans is dat deze daadwerkelijk worden omgezet.

Stap 4: Feedback en implementatie

Het succes van actieplannen hangt sterk af van de effectieve implementatie en de bereidheid van medewerkers om voorgestelde veranderingen te omarmen. We bieden leidinggevenden de mogelijkheid om feedback te ontvangen op hun actieplannen voordat ze worden geïmplementeerd. Door regelmatig feedback te verzamelen, ook van collega’s en medewerkers, tijdens het implementatieproces, kan het bedrijf in realtime aanpassingen maken en ervoor zorgen dat de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk effect hebben op de werkomgeving.

Stap 5: Evaluatie en continu leren

Na de implementatiefase is het cruciaal om de voortgang te evalueren. Dit houdt in dat de resultaten van de actieplannen worden beoordeeld, feedback van medewerkers wordt verzameld en eventuele aanpassingen worden aangebracht voor verdere verbeteringen. Dit cyclische proces van meten, analyseren, implementeren en evalueren zorgt voor een voortdurende verbetering van het welzijn van medewerkers.

Het duurzame belang van werknemerswelzijn

Het nemen van concrete stappen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te verbeteren, gaat verder dan het voldoen aan regelgeving of het volgen van trends. Het is een investering op de lange termijn in het welzijn van werknemers en de veerkracht van de organisatie. Bij het NEV richten we ons op een holistische aanpak, waarbij niet alleen het belang van het initiële meten en analyseren wordt benadrukt, maar ook van doorlopende betrokkenheid, feedback en evaluatie. De Gemeente Vlissingen fungeert als een lichtend voorbeeld, waarbij het welzijn van medewerkers centraal staat in de bedrijfsvoering en waar continue verbetering de norm is. Bij het NEV willen we bedrijven met dergelijke ambities ondersteunen door de hierboven uitgelegde ondersteuning bij het omzetten van ons advies in daadwerkelijke acties.

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen