De toekomst van HR analytics

De toekomst van HR analytics
Deel deze post

Verzuim, verloop, werkvermogen zijn slechts een greep uit de vele onderwerpen die binnen elke organisatie spelen. Welke interventie kan je als organisatie inzetten om organisatorisch gedrag als verzuim en verloop terug te dringen? Het is belangrijk voordat je intervenieert, je de oorzaken van deze gedragingen in kaart brengt. Wat is precies de reden dat het verzuim binnen de organisatie zo hoog is? Dit doen we bij het NEV aan de hand van onze diagnosetool, de HR Analytics software. De afgelopen maand heb ik mij, als onderzoeksassistent van het NEV, mogen verdiepen in deze diagnosetool. Ik ben gedoken in de theorieën, systeem wetenschappen en analyses die de diagnose gebruikt om de stressoren en hulpbronnen zo goed mogelijk in kaart te brengen binnen organisaties. Graag neem ik jullie mee in het proces van verdieping in de diagnose en laat ik zien welke aspecten de diagnose uniek maakt.


HR analytics software: meten is weten

De diagnose is gebaseerd op het Job-resource Model van Schaufeli en Taris (2013). Dit model stelt dat hoge werkeisen (job demands) tot stressreacties leiden, terwijl het beschikking hebben over veel energiebronnen (job resources) leidt tot hogere productiviteit en motivatie. Deze job demands en job resources worden uitgevraagd in de diagnose. Zo kan wetenschappelijk onderbouwd worden wat de belangrijkste stressoren en hulpbronnen binnen organisaties zijn en wat de invloed daarvan is op vitaliteit. Daarnaast wordt in de software geanalyseerd hoe de stressoren en hulpbronnen samenhangen met verloop, verzuim en werkvermogen. Zo weet je precies aan welke ‘knop’ je moet draaien om een positieve impact te maken. Dit maakt resultaatgerichte interventies en oplossingen mogelijk.


We’re in this together

De HR analytics software is gebaseerd op systemisch denken. Er wordt hierbij gekeken naar het geheel van de organisatie, in plaats van naar afzonderlijke delen. In de diagnose wordt dit gedaan door informatie op te halen uit alle lagen van de organisatie: op individueel, team en organisatie niveau. Iedereen doet in het systeem mee op zijn eigen manier en heeft een eigen rol. Daarom is het van groot belang alle lagen van de organisatie mee te nemen als je iets structureels wilt veranderen binnen de organisatie. De HR analytics software is dus speciaal ontwikkeld zodat organisaties investeringen in trainingsprogramma’s, verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid beter kunnen toespitsen op het oplossen van de belangrijkste uitdagingen op iedere laag van de organisatie. Dit integrale plaatje die je na afloop van de diagnose krijgt, maakt de diagnose uniek.


Resultaat gericht investeren in vitaliteit.

Deze maand heb ik veel geleerd en ben ik erg enthousiast geworden over de diagnosetool. Eén van de dingen die ik geleerd heb is dat interventies dus feitelijk maatwerk zijn. De zichtbare gedragingen als verzuim kunnen bij verschillende organisaties wel hetzelfde zijn, maar de redenen achter het verzuim heel divers. Elke organisatie heeft dus een andere aanpak nodig. Alleen door tijd te nemen en onderzoek te doen naar de redenen achter bepaalde gedragingen, kan je effectieve interventies ontwikkelen die structureel voor verandering zorgen. De diagnosetool zal constant in ontwikkeling blijven. Daarom zullen wij ons blijven verdiepen in de nieuwste theorieën, wetenschap en statistische analyses, zodat de diagnose altijd up-to-date blijft. Iets wat ik als heel waardevol zie en waar ik naar uitkijk. Benieuwd naar de HR analytics software? https://expertisecentrumvitaliteit.nl/hr-analytics

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen