Case Study

Sentech

Branche:

Industrie & Techniek

Locatie:

Nieuwkuijk

Aantal werknemers:

50+

Case Study

Sentech

Branche:

Industrie & Techniek

Locatie:

Nieuwkuijk

Aantal werknemers:

50+

Sentech

Over de organisatie

In 2000 richtte Marcel Figge samen met zijn vrouw Birgit, Sentech op. Met passie voor technologie tilt Sentech de machines van de klant naar een hoger niveau. De sensor experts ontwikkelen samen met de klant slimme sensoroplossingen. Marcel anticipeert samen met zijn team op de marktvragen en lost de sensorvraagstukken op die de grote sensorproducenten niet met standaardproducten uit hun catalogi kunnen oplossen.

De hulpvraag

De aanleiding om met het NEV te gaan werken was dat wij bij Sentech echt wilden investeren in de vitaliteit van het personeel. Sentech is de afgelopen periode sterk gegroeid. Deze groei is gepaard gegaan met veranderingen in rollen, cultuur en management, waarbij er soms veel druk op de ketel zat. Er waren wat mensen uitgevallen en personeel ervaarde een aanhoudende hoge werkdruk. Echter konden wij niet goed de vinger leggen op de daadwerkelijke oorzaken achter het verzuim en deze werkdruk.

We wilden daarom grip krijgen op de oorzaken achter ons verzuim om vervolgens een op maat gemaakt beleidsplan, actieplan en interventies op te zetten, waarvan we wisten dat dit een impact zou gaan maken. We wilden het grondig aanpakken.

YNNO ILLUSTRATIES Mesa De Trabajo 1 Copy 3
Business Deal Pana

Waarom heeft Sentech voor het NEV gekozen?

Onze HR Business Partner heeft in het verleden bij Defensie met het NEV gewerkt. Op basis van de goede ervaring bij Defensie werd het NEV ons aanbevolen. De programma’s van het NEV zijn namelijk wetenschappelijk onderbouwd en evidence based. Naast dat we op HR, MT en Directieniveau inzicht krijgen in alle data, krijgen medewerkers ook uitgebreid inzicht in hun persoonlijke vitaliteit en welke elementen hun werkbeleving en gedrag beïnvloeden. Daarnaast kunnen medewerkers binnen een online omgeving op een gebruiksvriendelijke manier deelnemen aan vitaliteitsprogramma’s. Ze kunnen bij wijze van spreken non-stop bezig zijn met vitaliteit als ze dat willen.

Hoe ervaar je de HR Analytics software van het NEV?

We ervaren dit als zeer positief. Voorafgaand aan de implementatie hebben we een werksessie met het MT en de directie gehad. Hier werd alles haarfijn uitgelegd.
Erg fijn dat we nu eindelijk als HR in een gebruiksvriendelijk dashboard kunnen zien wat er allemaal speelt binnen de organisatie en welke acties genomen moeten worden om de werkbeleving voor personeel beter te maken. En ook fijn dat het NEV het MT en het personeel meeneemt en deze pro-actief aan het werk zet.

De uitslag van onze eerste meting gaf een duidelijk beeld van hoe het personeel van Sentech ervoor stond. Veel uitkomsten uit de diagnose waren herkenbaar. Fijn dat het nu wetenschappelijk onderbouwd is. De HR Analytics software en het rapport gaven ons dat nodige ‘zetje in de rug’ om echt te gaan investeren in dat waar het nodig is.

Business Plan Pana
Hero Home 1

Wat is de belangrijkste meerwaarde van de HR Analytics software?

De belangrijkste meerwaarde van de HR Analytics software is dat je niet alleen naar de stressoren kijkt maar ook de latente hulpbronnen binnen de organisatie in kaart brengt. De metingen maken inzichtelijk wat de medewerkers denken. Het geeft antwoord op de vragen; “wat zorgt voor stress en wat zijn de hulpbronnen binnen de organisatie?” Een andere belangrijke meerwaarde is dat je op basis van het dashboard in gesprek kunt gaan met het MT, Directie en Afdelingen en we op basis van data belangrijke beslissingen kunnen nemen.

Jullie hebben ook voor ons vitaliteitsprogramma gekozen. Hoe hebben jullie deze ervaren?

Doordat alle medewerkers binnen Sentech nu bezig zijn met vitaliteit is er ruimte om hier bewust van te zijn en om er in de praktijk echt mee aan de slag te gaan. We voeren inmiddels veel gesprekken aan de hand van de vitaliteitsmeter van het NEV en we zijn er binnen de hele organisatie mee bezig. Het zorgt ervoor dat de medewerkers bewust voor zichzelf nadenken; “wanneer kom ik in de gevarenzone en wanneer moet ik een stapje terug doen?”

Het programma geeft praktische handvatten om zaken bespreekbaar en toepasbaar te maken. Dit creëert op de lange termijn ook psychologische veiligheid.

Een ander mooi inzicht is dat we het vitaliteitsprogramma kunnen afstemmen op behoefte van ons personeel omdat we ervoor de meting hebben gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een meer praktische invalshoek bij ons productie team, wat uiteindelijk ook als positief is ervaren door het team.

Ook hebben we nu goede gesprekken met de medewerkers over het belang van mindfulness. Er zijn medewerkers die hier minder open voor staan, maar als ze de mindfulness oefeningen doen en ervaren, merk je dat het de medewerkers meer doet. De fijne balans tussen de verschillende oefeningen binnen het vitaliteitsprogramma was belangrijk voor het succes.

Brainstorming Pana
Analytics Rafiki

Zijn de directie en het MT dankzij de metingen en het vitaliteitsprogramma ook anders gaan kijken naar bepaalde zaken?

Bij het MT is de urgentie nu veel duidelijker. Ze zijn meer bezig met integraliteit tussen de afdelingen en de medewerkers aangesloten houden. Het MT neemt de hele organisatie stapsgewijs mee in de strategiebepaling. We gaan investeren in leiderschap in alle lagen van de organisatie, niet alleen het MT maar ook persoonlijk leiderschap.

Het is heel fijn dat de eerste sessie samen met Marcel Figge, de managing director van Sentech, heeft plaatsgevonden. Hij is vanaf het begin goed aangehaakt bij alles.

Doordat we het MT en de leidinggevenden vanaf de lancering van de meting en vitaliteitsprogramma goed hebben meegenomen, hebben zij draagvlak voor de medewerkers kunnen creëren en hebben ze de medewerkers ook extra kunnen enthousiasmeren voor het programma.

Goede samenwerking en ambassadeurschap van HR, MT en leidinggevenden maakt het verschil.

Voldoet de samenwerking met het NEV aan de verwachtingen?

De samenwerking is top verlopen. Ook buiten de werksessies om is het NEV goed bereikbaar voor vragen en begeleiding. Het is fijn dat het NEV ook goed kan meedenken met de organisatie.

We hebben samen met het NEV gekeken hoe we de HR Analytics software het beste in kunnen zetten binnen de organisatie en met welke bewoordingen je dit het beste kunt doen. Voordat we de vitaliteitsprogramma’s gingen uitrollen, schakelden we eerst met het NEV om te kijken hoe we het beste met de medewerkers konden communiceren om ons ervan te verzekeren dat iedereen deelnam.

YNNO ILLUSTRATIES Mesa De Trabajo 1 Copy

Welke resultaten zijn er behaald?

0
Communicatie met het NEV
0
Kwaliteit training en diagnose
0
Tevredenheid over Trainer​
0
Algehele tevredenheid
De communicatie loopt goed. Je wordt in alles ondersteunt. Het NEV is altijd bereikbaar en jullie denken goed mee, je kan niet beter wensen!

Download onze gratis whitepaper

Ontdek wat allemaal mogelijk is op het gebied van vitaliteit.
Brochure

Whitepaper

  • Voer een getal tussen 1 en 50000 in.

Copyright © 2020 Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit