Bevlogenheid meten: De methodologie van Professor Arnold Bakker en Professor Dr. Wilmar Schaufeli

Deel deze post
Bevlogenheid, ook wel bekend als werkbevlogenheid of ‘engagement’, is een essentieel concept binnen de arbeids- en organisatiepsychologie. Het is een positieve, voldoening gevende toestand van geest die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie. Het meten van bevlogenheid biedt organisaties waardevolle inzichten in de motivatie en het welzijn van hun werknemers. Een van de meest invloedrijke onderzoekers op dit gebied is Professor Arnold Bakker en Professor Dr. Wilmar Schaufeli, die met hun werk een standaard hebben gezet voor hoe bevlogenheid effectief gemeten kan worden. Dit artikel verkent waarom wij bevlogenheid meten op de manier die door Bakker en Schaufeli is onderzocht en gevalideerd.

Het Belang van Bevlogenheid

Bevlogenheid is cruciaal voor zowel individuen als organisaties. Werknemers die hoog scoren op bevlogenheid zijn doorgaans meer betrokken bij hun werk, presteren beter, en vertonen minder vaak verzuim. Voor organisaties vertaalt dit zich in hogere productiviteit, betere klanttevredenheid en een lager verloop. Het is dus evident dat het meten van bevlogenheid niet alleen bijdraagt aan het welzijn van de werknemers, maar ook aan de algehele gezondheid en prestaties van de organisatie.

De Methodologie van Bakker & Schaufeli

Arnold Bakker & Wilmar Schaufeli hebben samen met collega’s uitgebreide studies uitgevoerd naar de constructen die bevlogenheid definiëren en hoe deze het best gemeten kunnen worden. Een van de meest prominente bijdragen van Bakker en Schaufeli is de ontwikkeling van de Utrechtse Bevlogenheidschaal (UBES), ook bekend als de Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Deze schaal is wereldwijd een van de meest gebruikte instrumenten om bevlogenheid te meten.

De UWES bestaat uit drie kerncomponenten:

  1. Vitaliteit: De mate waarin werknemers zich energiek en veerkrachtig voelen.
  2. Toewijding: De mate van betrokkenheid en betekenis die werknemers ervaren in hun werk.
  3. Absorptie: De mate waarin werknemers volledig opgaan in hun werk.

Deze drie dimensies bieden een uitgebreide en gedetailleerde weergave van bevlogenheid, waardoor organisaties een diepgaand inzicht krijgen in de psychologische toestand van hun werknemers.

Waarom de Methode van Bakker/Schaufeli?

Er zijn verschillende redenen waarom de methodologie van Bakker en Schaufeli breed wordt geaccepteerd en toegepast:

  1. Wetenschappelijke Validiteit: De UWES is uitgebreid getest en gevalideerd in verschillende contexten en culturen. De robuuste psychometrische eigenschappen van de schaal zorgen voor betrouwbare en consistente resultaten.
  2. Praktische Relevantie: De schaal is niet alleen theoretisch goed onderbouwd, maar ook praktisch toepasbaar. Organisaties kunnen de resultaten direct gebruiken om interventies te plannen en het werkklimaat te verbeteren.
  3. Breed Toepasbaar: De UWES is ontworpen om in diverse sectoren en landen toegepast te worden. Dit maakt het een flexibel instrument dat in verschillende organisatorische en culturele contexten gebruikt kan worden.
  4. Comprehensief en Toegankelijk: De UWES biedt een holistische benadering door zowel de emotionele als cognitieve aspecten van bevlogenheid te meten. Tegelijkertijd is de schaal eenvoudig en toegankelijk, wat de implementatie in organisaties vergemakkelijkt.

Conclusie

Het meten van bevlogenheid is een cruciale stap voor organisaties die streven naar een gezond en productief werkklimaat. De methodologie van Arnold Bakker en Wilmar Schaufeli, met name de Utrecht Work Engagement Scale, biedt een wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare manier om dit te doen.
Door te investeren in het meten en bevorderen van bevlogenheid, kunnen organisaties niet alleen het welzijn van hun werknemers verbeteren, maar ook hun eigen prestaties en concurrentiepositie versterken.

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen