Aan de hand van het Job-Demand resource model grip krijgen op de oorzaken van: verloop, verzuim en werkvermogen

Aan de hand van het Job-Demand resource model grip krijgen op de oorzaken van: verloop, verzuim en werkvermogen
Deel deze post

Onze nieuwste HR analytics software waarmee wij de stressoren en hulpbronnen binnen organisaties in kaart brengen, is gebaseerd op het Job-Demand resource model (JD-R model) van Schaufeli en Taris (2013). Dit werkstress model suggereert dat hoge werkeisen (job demands) tot stressreacties leiden, terwijl het beschikking hebben over veel energiebronnen (job resources) leidt tot hogere productiviteit en motivatie. In dit artikel zoomen we verder in op dit model en laten we zien hoe je dit model kan gebruiken als zowel werknemer als organisatie.

Job demands en job resources

Wat zijn eigenlijk job demands (stressoren) en job resources (hulpbronnen)? Bij job demands kun je bijvoorbeeld denken aan: complexiteit van een functie, onduidelijke doelstellingen, werkdruk en slechte werkrelaties. Bij job resources kan je denken aan: coaching, een fijne werkomgeving, doorgroeimogelijkheden etc. Hoe zou je nu als werknemer dit model kunnen gebruiken in het werk? Je kan jezelf de vraag stellen: Wat zijn mijn job demand en job resources op het werk? Maak een lijstje met wat voor jou de job demand en job resources zijn. Wat precies energie kost en wat energie oplevert is voor iedereen anders. Het is belangrijk af en toe stil te staan en jezelf de vraag te stellen: levert de functie/de baan mij eigenlijk wel meer energie op, dan het kost? Is het antwoord nee? Ga dan proactief op zoek naar manieren om deze onbalans te herstellen. Ga eens met je collega’s of management in gesprek. Ben jij bijvoorbeeld de enige die ergens moeite mee heeft? Hoe ervaren anderen het?
In onze HR analytics software worden alle job demands en job resources uitgevraagd op individueel, team en organisatieniveau. Deze stressoren en hulpbronnen worden vervolgens geprioriteerd. Zo weet de organisatie precies met welke stressoren en hulpbronnen het best als eerst aan de slag kan worden gegaan.

De invloed van werkkenmerken op werkbeleving

In onze HR analytics software wordt daarnaast ook de link gelegd tussen de werkkenmerken (stressoren en hulpbronnen) en werkbeleving (autonomie, veerkracht, betrokkenheid en werk vitaliteit). Dit doen we in onze HR analytics software aan de hand van statistische analyses. Zo ziet de organisatie, cijfermatig, wat de impact is van bepaalde werkkenmerken op werkbeleving. Want het JDR-model stelt dat deze werkkenmerken en werkbeleving sterk met elkaar samenhangen. Op zich logisch. Als jij een onprettige/onveilige werksfeer ervaart en je niet echt een band voelt met je collega’s, dan zal dit invloed hebben op bijvoorbeeld jouw werk vitaliteit, betrokkenheid met de organisatie en veerkracht. Wees je bewust van de impact die deze werkkenmerken kunnen hebben op jouw werkbeleving, dit gaat hand in hand. Sta af en toe dus stil bij je gevoel als je bepaalde stressoren ervaart. Wat voor invloed heeft deze stressor op jou? En wat voor invloed heeft deze stressor op hoe jij het werk beleeft? Zie je hier misschien een verband?

Til vitaliteit naar een hoger niveau binnen jouw organisatie

Wil jij weten waar de belangrijkste stressoren en hulpbronnen binnen jouw organisatie liggen en hoe dit precies samenhangt met werkbeleving? Door te investeren in onze HR analytics software weet je precies wat er op elke laag binnen de organisatie aan de hand is en krijg je grip op de oorzaken van verzuim, verloop en werkvermogen. Maak prioriteit van vitaliteit binnen jouw organisatie en maak resultaatgerichte interventies mogelijk. Want je kunt niet interveniëren als de precieze oorzaken van verzuim, verloop en werkvermogen nog niet in kaart zijn gebracht. Interventies zijn altijd maatwerk. Benieuwd naar onze HR analytics software? https://nederlandsvitaliteitscentrum.nl/diagnose/

Liever nieuwe artikelen per mail ontvangen?
Lees andere artikelen